Press "Enter" to skip to content

Posts published in “ប្រទេស​កម្ពុជា”

អ.ស.ប បកប្រែឯកសារសិទ្ធិមនុស្សទៅភាសាទំពួន

អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និង​អ.ស.ប បកប្រែឯកសារសិទ្ធិមនុស្សជាភាសាជនជាតិដើម ដើម្បលើកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សជូនជនជាតិដើមនៅកម្ពុជា